Hello World

文章目录

粉融红腻莲房绽,脸动双波慢。小鱼衔玉鬓钗横,
石榴裙染象纱轻,转娉婷
偷期锦浪荷深处,一梦云兼雨。臂留檀印齿痕香,
深秋不寐漏初长,尽思量。

楚腰蛴领团香玉,鬓叠深深绿。月蛾星眼笑微频,
柳夭桃艳不胜春,晚妆匀
水纹簟映青纱帐,雾罩秋波上。一枝娇卧醉芙蓉,
良宵不得与君同,恨忡忡。

丙辰中秋,欢饮达旦,大醉,作此篇,兼怀子由。
明月几时有?把酒问青天。
不知天上宫阙,今夕是何年?
我欲乘风归去,又恐琼楼玉宇,高处不胜寒。
起舞弄清影,何似在人间?

转朱阁,低绮户,照无眠。
不应有恨,何事长向别时圆?
人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全。
但愿人长久,千里共婵娟。